QUIZ

QUIZ - etap 3

Veroval®

1. Zapoznaj się z ofertą produktów medycznych i domowych testów diagnostycznych oraz z materiałami edukacyjnymi dostępnymi na stronie.

2. Odpowiedz na 3 pytania (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa).

3. 5 pierwszych osób, które udzieliło poprawnej odpowiedzi na pytania wygrywa nagrodę: inteligentną opaskę do dokładnej analizy ruchu Veroval®
50 kolejnych graczy otrzymuje pakiet diagnostyczny, zawierający test „Nietolerancja glutenu”, test „Niedobór żelaza” oraz test „Profilaktyka chorób jelit”z asortymentu Veroval®.

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ

QUIZ - etap 3

Veroval®

1. Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się, jeżeli jego średnie wartości (wyliczone z co najmniej dwóch pomiarów wykonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt lekarskich) są równe lub wyższe niż:

SBP 140mmHg i/lub DBP 90mmHg.

SBP 120mmHg i/lub DBP 80mmHg

SBP 130mmHg i/lub DBP 85mmHg

QUIZ - etap 3

Veroval®

2. Dla pacjentów cierpiących na zaburzenia pracy serca, którzy muszą regularnie monitorować ciśnienie krwi, najlepszym wyborem będzie ciśnieniomierz:

Veroval Wrist

Veroval Duo Control

Veroval Compact

QUIZ - etap 3

Veroval®

3. Urządzeniem marki Veroval łączącym w sobie funkcje ciśnieniomierza i mobilnego EKG jest:

Veroval 2 w 1

Veroval Compact

Veroval Upper Arm

QUIZ - etap 3

Veroval®

Imię:

Nazwisko:

Numer PWZF:
(dotyczy magistrów farmacji)

Ulica i numer:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Udzielając poniższych zgód oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu, dla celów realizacji i koordynacji projektów realizowanych przez administratora danych osobowych, którym jest QAH Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi ul. inż. Stefana Skrzywana 6, 93-588 Łódź, KRS 0000531931, działającego w imieniu własnym lub na zlecenie podmiotów z branży farmaceutycznej i/lub innych podmiotów kierujących ofertę do środowiska medycznego. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie i oświadczam, że wiadomym mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania oraz zgłaszania żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia swoich danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od QAH Sp. z o. o. sp.k. na mój adres e-mail, podany w niniejszym formularzu, informacji marketingowych na temat produktów lub usług oferowanych przez QAH sp. z o.o. sp. k. lub współpracujące z QAH sp. z o. o. sp. k podmioty z branży farmaceutycznej i/lub inne podmioty kierujące ofertę do środowiska medycznego, promocji, wydarzeń promocyjnych, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych oraz na mój numer telefonu. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

Wyrażam zgodę, na wykonywanie przez QAH Sp. z o. o. sp.k. połączeń głosowych na numer telefonu, podany w niniejszym formularzu, w celu przedstawiania mi informacji marketingowych na temat produktów lub usług oferowanych przez QAH sp. z o.o. sp. k. lub współpracujące z QAH sp. z o. o. sp. k podmioty z branży farmaceutycznej i/lub inne podmioty kierujące ofertę do środowiska medycznego, promocji, wydarzeń promocyjnych, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.